P-piller till katt

Vanliga frågor

För- och nackdelar med kastrering?

Fördelar: ingen oönskad dräktighet, inget löpbeteende, ingen behandling med p-piller eller p-spruta

Nackdelar: katten kan aldrig få kattungar, viss risk för viktökning och fetma, eventuella temperamentförändringar

Kan man kastrera under pågående löpperiod?

Det kan man men eftersom livmoderns blodgenomströmning har ökat för att ta emot befruktade ägg kan ett operativt ingrepp försvåras. Bättre är då att behandla med p-piller under fyra till sju dagar och därefter 1 tablett per vecka för att avbryta löpperioden och efter avslutad behandling låta kastrera katten.

Kan man kastrera en diande katthona för att undvika ny dräktighet?

Det är en olämplig åtgärd med ett kirurgiskt ingrepp eftersom kattens sårläkning kan störas av diande kattungar. Bättre alternativ är p-pillerbehandling som inte är skadlig för kattungarna för att efter avvänjning låta kastrera katten.

Kan en kastrerad honkatt fortsätta löpa efter kastrering?

Normalt sett inte. Skulle någon del av en äggstock finnas kvar efter kastreringen kan löpbeteendet fortgå. Ingreppet måste då göras om och äggstocksdelen avlägsnas.

Vad innehåller ett p-piller?

Perlutex vet innehåller det konstgjorda dräktighetshormonet MPA (medroxiprogesteronacetat). Hormonet har till uppgift att förhöja kattens naturliga progesteronhalt för att simulera dräktighet hos katten. Normalt stiger progesteronhalten hos katten vid dräktighet och man kan enkelt uttrycka det som att p-pillret ”lurar” hjärnan att dräktighet föreligger och därmed uteblir löpperioderna.

Vad gör man om kattens löpbeteende blir olidligt för omgivningen?

Om katten jamar olidligt högt och ofta eller uppvisar en ökad aggressivitet kan beteendet brytas genom att ge katten ett p-piller dagligen i 6-7 dagar och därefter 1 tablett per vecka på samma veckodag. Alternativet är kastrering.

Är löpperioderna däremot hanterbara behövs varken p-piller eller kastrering under förutsättning att katten aldrig vistas utomhus eller tillsammans med okastrerad hankatt.

Om katten visar löpbeteende trots p-pillerbehandling?

Normaldosering är 1 tablett per vecka på samma veckodag. För enstaka individer är denna dosering inte tillräcklig utan måste ökas till 1,5-2 tabletter per vecka eller 1 tablett var 3 - 4 dag. Det är bättre med en något högre dosering för att undertrycka kattens löpbeteende.

Vad händer om man ger en dräktig katt p-piller?

Om katten får p-piller under hela dräktigheten kommer värkarbetet inför förlossningen att försämras eller utebli, något som vanligen resulterar i kejsarsnitt i stället för en naturlig förlossning. Däremot uppstår inga skador hos fostren av p-pillren.

Om katten är en utegående honkatt som inte varit hemma på ”p-pillerdagen” finns alltid risken att hon blivit dräktig. Fortsätt ge katten p-piller. Efter c:a 30 dygn kan en ultraljudsundersökning göras för att se om katten blivit dräktig. Visar det sig att dräktighet föreligger ska p-pillerbehandlingen avslutas för att undvika förlossningsproblem.

När digivningen kommit igång kan p-pillerbehandlingen återupptas framför allt hos utegående katt för att undvika ny dräktighet. Behandlingen påverkar inte de diande kattungarna.

Kan man ge diande katt p-piller?

Ja, det kan man. Efter förlossningen kan katten mycket snart börja löpa igen och därmed föreligger risk för ny dräktighet om katten får tillfälle att para sig. P-pillren påverkar inte de diande ungarna.

Snabbt återkommande löpperioder?

Om en parning inte resulterat i dräktighet kan en ny löpperiod inträffa, ibland endast efter några dagar. För att förhindra detta ges 1 p-piller dagligen under 6 - 7 dagar och därefter 1 tablett per vecka och samma veckodag.

Är intensiv löpning hos katten skadlig?

Att löpa är ett naturligt tillstånd hos katten men intensiteten och intervallen kan skilja mellan individer. Emellertid, om katten upplevs ständigt vara i en löpperiod och ingen parning sker finns viss ökad risk för livmoderinflammation.

Hur vet man när katten är dräktig?

Löpningen upphör. Är parningstillfället känt kan efter c:a 30 dygn katten undersökas med ultraljud. Undersökningen påverkar inte fostren och är en smärtfri undersökning för katten. Senare i dräktigheten kan man även röntga katten. Den stora skillnaden mellan dessa båda diagnosmetoder är att ultraljudet till skillnad från röntgen även ger upplysning om fostren lever.

Föreligger dräktighet ökar juvrens och bukens omfång i storlek och bröstvårtorna förstoras.

Hur lång är dräktighetsperioden?

C:a 65 dygn +/- 3 - 4 dygn.

När kan man para en ung katt första gången?

Generellt vid 10 - 16 månaders ålder men detta beror delvis på rasen. Om katten behandlats med p-piller bör katten helst löpa en gång före parning.

Dräktighet hos äldre katter (8 år eller äldre)?

Dräktighet bör helst undvikas. Det finns risk att värkarbetet uteblir eller är för svagt och förlossningen kan behöva göras med kejsarsnitt.

Naturligtvis kan allt förlöpa normalt även hos en äldre katt. Vet man parningsdatum ska förlossningen starta inom 65 dygn, +/- 3 - 4 dagar. Skulle så inte ske måste veterinär kontaktas omgående.

Får p-piller förskrivas utan veterinärundersökning?

Ja. Att förskriva p-piller till honkatt utan föregående veterinärkontroll är det enda undantag som finns vid förskrivning av läkemedel till katt. Detta framgår på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se under § 24, punkt 11 på sidan 9.

Varför måste jag uppge vilka katter p-pillren avser när jag beställer?

Enligt lag måste veterinärer föra journal. Vi måste därför veta vilken katt eller vilka katter din beställning avser för att kunna spara detta i våra journaler. Det är därför viktigt att receptbeställningen fylls i korrekt eftersom den utgör underlag för journalföring samt för att vi kunna försäkra oss om att din katt mår bra av behandlingen.