P-piller till katt

Honkattens könsmognad

När inträffar könsmognaden?

Tidpunkten kan variera men inträffar som regel vid 6-8 månaders ålder. Faktorer som påverkar kan vara t ex kattens ras, när under året katten är född, genetiska faktorer. Daglig tillgång till föda, inomhustemperatur, mängden dagsljus, påverkar också tidpunkten för innekattens första löpning (brunsten).

Beteende

När brunsten inträder är katten parningsvillig. Katten signalerar detta med att ibland bli påtagligt högljudd, mer tillgiven och kelen, lyfter upp bakdelen med hög svansföring, trampar med framtassarna, stryker sig villigt runt ägarens ben. Vissa individer kan upplevas som aggressiva.

När katten är könsmogen

Låt katten löpa färdigt en gång. När symptomen avklingat avvakta en vecka och påbörja därefter behandlingen med p-piller. 1 tablett (5mg) ges en gång per vecka på samma veckodag. Att tabletten ges på samma veckodag är viktigt eftersom vissa individer annars kan börja löpa på nytt redan inom några dagar.