P-piller till katt

Eventuella biverkningar med p-piller

Livmoderinflammation

Ett långvarigt användande av p-piller kan påverka livmoderslemhinnan vilket i sin olyckligaste form kan orsaka livmoderinflammation (pyometra). Detta är ett allvarligt tillstånd och som regel krävs snarast ett operativt ingrepp då livmoder och äggstockar avlägsnas. Komplikationer tillstöter sällan om en snabb behandling sätts in och katten återhämtar sig snabbt. Efter ingreppet har man en kastrerad honkatt.

Juvertumör

Vid långtidsbehandling med p-piller ökar risken för elakartade juvertumörer. Oftast uppstår dessa vid 8 - 10 års ålder. Observera att det inte är ovanligt med juvertumörer på äldre honkatter oberoende av om hon behandlats med p-piller eller ej. Den vanligaste behandlingsformen är operativt avlägsnande. I regel röntgas katten innan ingreppet för att kontrollera att ingen spridning skett till andra inre organ. Cellgiftsbehandling kan komma i fråga som alternativ till operativt ingrepp. Denna behandling ställer dock stora krav på veterinärens erfarenhet.

Kastrering minskar inte risken för att ytterligare juvertumörer uppstår hos äldre honkatter. Observera att det inte sällan sker juverförändringar hos katten under löpperioden, t ex mjölkkörtelinflammation som ska behandlas av veterinär. Juversvullnad och cystabildningar kan uppstå men dessa avklingar i regel efter löpperioden. Skulle så inte ske är det viktigt att katten undersöks av veterinär.

Diabetes (sockersjuka)

Om katten bär på anlag för att utveckla diabetes kan p-piller påskynda händelseförloppet. P-piller påverkar insulinproduktionen negativt och en manifest diabetes kan uppstå.

Ovanstående information om eventuella biverkningar av p-pillerbehandling kan lätt ge uppfattningen att den är en tveksam behandlingsform. Flertalet honkatter, som använder p-piller, klarar sig emellertid alldeles utmärkt utan att uppvisa några av de beskrivna symptomen.