P-piller till katt

Använd aldrig p-piller i följande situationer

  • Katten är inte könsmogen – den bör ha löpt minst en gång
  • Katten är dräktig – värkarbetet kan påverkas negativt och kan resultera i kejsarsnitt i stället för en naturlig förlossning. Fostren påverkas emellertid inte av p-pillerbehandlingen. Se även Mer information: Hur vet man när katten är dräktig?
  • Katten ska användas i avel – p-piller kan ge långa löpuppehåll efter avslutad behandling och därmed kullkasta eventuell parningsplanering
  • Katten används i avel – avbryt aldrig en pågående löpperiod. Livmoderstörningar kan uppträda pga att p-pillren påverkar livmoderns slemhinna