P-piller till katt

Alternativ till p-piller

Kastrering

Ett alternativ till p-piller är kastrering. Detta är ett definitivt beslut och katten kan aldrig bli dräktig. Om katten aldrig ska användas i avel är kastrering att föredra framför p-piller eller p-spruta. Kastrera katten framför allt om löpperioderna upplevs som jobbiga för omgivningen. Har katten stillsamma löpperioder kan man avvakta. Kanske behövs varken p-piller eller kastrering!

En kastrerad honkatt kan av förklarliga skäl aldrig drabbas av livmoderinflammation, se rubriken ”Eventuella biverkningar”. Efter kastrering finns en viss risk för viktökning. Denna kan påverkas genom att katten utfodras med ett mindre energirikt foder. Kastrering kan ibland medföra att kattens temperament förändras, den kan bli stillsammare, lugnare.

P-spruta

Ett alternativ till p-piller för den katt som är ovillig att svälja tabletten är p-spruta. P-spruta är en injektionsvätska med samma aktiva substans, progesteron, som finns i p-piller. Sprutan ges av veterinär och behöver upprepas var tredje till fjärde månad.

P-spruta bör aldrig användas på honkatt i avel då behandlingen ofta resulterar i långa löpuppehåll efter avslutad behandling något som kan omintetgöra en parningsplanering.