P-piller till katt

Detta händer hos katten under behandling med p-piller

Biologisk förklaring

P-pillret innehåller det naturliga dräktighetshormonet progesteron men i betydligt högre koncentration än normalt hos katten. Detta uppfattas av hjärnan som att dräktighet föreligger vilket i sin tur resulterar i utebliven ägglossning. Även livmoderns förberedelser att ta emot befruktade ägg upphör under tiden katten får p-piller.

Förändringar i kattens beteende

P-pillret medför att katten ofta får ett lugnare beteende. Katten kan också få ökad aptit vilket hos vissa individer resulterar i viktökning. Denna kan påverkas genom att katten utfordras med ett mindre energirikt foder.

Enstaka honkatter kan dock påverkas negativt med aggressivitet eller blir allmänt avvisande. Behandlingen bör i sådana fall avbrytas och kastrering i stället övervägas.