P-piller till katt

Kan min katt behandlas med p-piller?

Hälsokrav

För att din katt ska kunna behandlas med p-piller krävs att katten uppfyller följande hälsokrav:

  • Din katt äter och dricker normalt
  • Din katts allmäntillstånd bedöms som normalt
  • Din katts juver bedöms som normalt. Känn igenom kattens båda juverhalvor med lätta händer. Upptäcker du knutor eller blåsbildningar bör din katt undersökas av veterinär för bedömning om huruvida p-pillerbehandling är lämplig.

Om din katt inte uppfyller ovanstående hälsokrav ska den inte behandlas med p-piller.

Övriga krav