P-piller till katt

Honkattens löpperiod

Kattens löpperiod indelas i fyra stadier

  1. Proöstrus: dagarna innan den egentliga löpperioden börjar
  2. Östrus: själva löpperioden (brunsten) under vilken honkatten är parningsvillig, pågår som regel 5-8 dagar
  3. Interöstrus: dagarna mellan löpperioderna, pågår som regel i 5-15 dagar
  4. Anöstrus: perioden då katten eventuellt inte löper, oftast under juni-augusti

En honkatt löper löper livet ut om än med en viss avmattning med stigande ålder.