P-piller till katt

Fördelar med p-piller

  • Löpperioden skjuts upp så länge behandlingen fortgår (din katt kan då ej bli dräktig)
  • Negativt löpbeteende hos vissa katter undviks med p-piller; t ex oroligt uppträdande, högljutt jamande, matvägran med viktminskning och nedsatt kondition som följd, aggressivitet eller överdriven tillgivenhet
  • Tidpunkten för önskad dräktighet hos katten kan påverkas med p-piller
  • P-piller är en bra lösning på ett par års sikt om man är osäker på om man längre fram vill avla på katten. Kastrering är ett definitivt beslut
  • P-piller innebär en lägre kostnad på kort sikt än alternativet kastrering